Servicii Publice

   Serviciul de iluminat public, pe raza comunei Lupșa, se realizează pe baza contractului de furnizare a energiei electrice,  înregistrat cu numărul 4875/26.07.2017încheiat  pe o perioadă de 12 (doisprezece) luni cu ENEL ENERGIE S.A. București, bd. Ion Mihalache, nr 41-43, corp A, sector 1, Call Center Piața Liberă 0800070701. Contractul a intrat în vigoare la data de 21.08.2017 si este valabil până la data de 21.07.2018.

        Pe baza contractului încheiat între Comuna Lupșa și Enel Energie S.A se asigură

 

 • Un  preț unic al energiei unic și invariabil pe toata perioada de valabilitate a contractului.
 • Furnizarea de energie electrică, indiferent de prognozele medii orare.
 • Alimentarea locurilor de consum conform Certificatului tehnic de racordare.
 • Servicii online pentru gestionarea relației cu Enel.
 • Servicii de transport, de sistem, de administrate piață și serviciu distribuție.
 • Analizarea sesizărilor și stabilirea valorii despăgubirilor.

 

 

       Furnizarea energiei electrice la consumatorii elegibili se face  pentru locurile de consum:

 

 • HĂDĂRĂU- Str Principală, FN
 • LUPȘA- str Centru nr 1
 • MUȘCA-str Principală FN
 • MĂNĂSTIRE-str Principală nr 1 FN
 • VALEA LUPȘII-str Principală F.N
 • PIȚIGA- str Principală FN
 • VĂI-str Principală  F.N
 • BÂRZANI- str Principală  nr 800 F.N
 • LUPȘA-str Cimitir F.N
 • MĂNĂSTIRE- str Principală nr 18

În cadrul serviciului public de salubrizare, pe raza comunei Lupșa se desfăsoară următoarele activități:

 • Servicii de ridicare, transport și depozitare la groapa de gunoi a deșeurilor menajere;
 • Verificarea integrității recipientelor de colectare și inlouirea acestora;
 • Dotarea punctelor de colectare cu recipiente de colectare
 • Inscripționarea containerelor și recipientelor  folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materii conținute în deșeuri, cu denumirea materialului pentru care sunt destinate și marcate vizibil în diverse culori sau aplicare de folie adezivă;

 

Serviciul se desfășoară pe baza contractului de prestare servicii nr 4 din 17.01.2013  încheiat între Primăria Comunei Lupșa și SC ECO MONTAN APUSENI S.R.L, sediul  str Piața Băii nr 1, Punct de lucru Str, Dr. Lazăr Chirilă, FN, cod poștal 515300  fax 0128775900.

Primăria Lupșa a  obținut de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală semnarea a două contracte de finanţare pentru extinderea,reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei şi extinderea,reabilitarea şi modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate.
Investiţiile Înfinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Lupşa,jud. Alba în valoare totală de 3953832,97 lei şi Înfinţare sitem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Lupşa, jud. Alba în valoare de 8600790,69 lei vor contribui semnificativ la creşterea calităţii vieţii oamenilor din comună dar şi la protejarea mediului înconjurător.