Instituții locale

Cabinet veterinar
Cabinet veterinar

Adresa: Comuna Lupșa, str Principală, nr 58

Telefon: 0749956021

01.26.2018
Parohii și biserici
Parohii și biserici

     

Biserica Sf Nicolae de la Manastirea Lupșa

Biserica Sf Nicolae a fost edificată în anul 1429. În jurul acestei biserici s-a dezvoltat un complex mănăstiresc ce cuprinde chilii, o școală ce pregătea cântăreții bisericești, precum și o școală de pictură.

Se consideră că vechea mănăstire este creația familiei cneziale, Cândea de Lupșa.

Construcția bisericii este realizată în întregime din lemn pe fundație de piatră. Nava bisericii și altarul sunt din lemn de gorun iar acoperișul și turnul, din brad. Față de alte construcții similare, pereții sunt mai înalți. Acoperișul bisericii, este și el foarte înalt, asemenea caselor moțești.  Naosul  a avut inițial formă semicilindrică fiind înlocuit în anul 1694 cu unul plat, în spirit renascentist.

 Pronaosul a apărut în anul 1810, cand s-a ridicat turnul clopotniță peste partea vestică a clădirii și s-a despărțit de naos printr-un zid cu ușă la mijloc,

(foto Biserica Sf Nicolae-Lupsa)

 Din tezaurul mănăstirii amintim:

 • Tetraevanghelul Moldovenesc din epoca lui Ștefan cel Mare
 • Praxiul lui Coresi, donat la 1884 Academiei Române
 • Pravila lui Matei Basarab (1652)
 • Apostolul buzoian (1704)
 • Penticostar de Râmnic (1767) dăruit bisercii din Hădărău.

(foto Mănăstirea Lupșa)

În ceea ce privește hramul, biserica este menționată in documente, cel mai vechi provenind din anul 1723, ca avand hramul Sf Nicolae. În data de 14 septembrie 1980, manastirea a primit hramul Înălțarea Sfintei Cruci, cand Prea-Sfințitul Emilian al Alba-Iuliei a așezat Hrisovul și Sfintele Moaște în piciorul Sfintei Mese.

Este important de amintit faptul că la sărbătoarea hramului mănăstirii din anii 1782-1784 a fost prezent însuși Horea.

 (Sabin Andrieș. Biserica Sfântul Nicolae de la Mînăstirea Lupșa,  în Lupșa aur și oameni, o comună din Țara Moților, coordonator  prof. univ. dr. Ioan Vlad,  vol ll, ed. Pastel, Brașov, 2006, pp-524--528)           

  Biserica Sfântul Gheorghe          

Biserica Sfântul Gheorghe a fost edificată în anul  1421. Legenda spune ca  biserica a fost construită pe urmele zidurilor unei alte biserici mai vechi.

Biserica Sfântul Gheorghe este construită în doua etape, în anul 1421 s-a edificat naosul și altarul iar in anul 1810 s-a alipit pronaosul pe care s-a înălțat turnul-clopotniță și  pridvodul.

Între anii 1810 și 1813 a fost construită bolta altarului, și s-a făcut un  nou iconostat cu arcul de triumf.

Pictura bisericii a cunoscut trei etape. Prima etapa a inceput în secolul XV-XVl, a doua etapă este realizată în anul 1750 cand ese realizată o pictură tradițională, cu influențe brâncovenești.  A treia etapă are loc în anul 1810 când s-a adăugat pronaosul.

În anul 1979 în biserică s-au conservat mai multe icoane de lemn, , dintre care cea mai veche este Isus Pantocrator, cu suport și decor în relief aurit din secolul XV-lea, refăcută în 1810.

(Biserica Sf. Gheorghe - Lupșa )

 Dintre tipăriturile valoroase amintim:

 • Noul Testament de la Bălgrad ( 1648)
 • Chiriacodromionul (1699)
 • Octoih (1708)
 • Evanghelie (1723)
 • Penticostar(1742)
 • Triod(1761)
 • Evanghelie (1776)
 • Cazanie (1781)
 • Minei (1781)
 • Octoih(1792)
 • Liturghier(1808)

     (Sabin Andrieș. Biserica Sfântul Nicolae de la Mînăstirea Lupșa,  în Lupșa aur și oameni, o comună din Țara Moților, coordonator  prof. univ. dr. Ioan Vlad,  vol ll, ed. Pastel, Brașov, 2006, pp-528--531)           

 

02.01.2018
Școala
Școala

Sistemul de educație și învățământ este reprezentat de grupul şcolar ,,Petru Şpan " Lupşa (şcoala elementară cu grădiniţe) pentru un număr de peste 286 de elevi şi copii repartizaţi după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire (şcoală, grădiniţă)

Starea (şcoală. grădiniţă)

Nr. clase

Nr. elevi/copii

Nr. cadre didactice

1

Grădiniţă cu program normal Lupşa

foarte bună

1

15

1

2

  - // -       Valea Lupşii

foarte bună

1

15

1

3

  - // -       Hădărău

bună

1

11

1

4

  - // -       Muşca

bună

1

17

1

5

Şcoală generală Lupşa

foarte bună

6

75

13

6

Şcoală generală Muşca

bună

4

63

11

7

Şcoala primară Valea Lupşii

foarte bună

2

29

2

8

Şcoala primară Hădărău

bună

2

21

2

 

Total

 

18

    246

32

 

     

Construcția școlii din comuna  Lupșa  a început în anul 1927 și  a durat până în anul 1935. Întreaga construcție a costat 300,000 lei, sumă care sa acoperit în întregime din subvențiile primite.  In interesul acestei lucrări i se atribuie merite deosebite preotului Vasile Șpan, din Lupșa.

Școala de la Valea Lupșii a fost construită între anii 1934-1935 și a costat 20.000 de lei. Această sumă a fost acordată de către  Prefectura Judeșului și Comitetuil școlar judeșean. Lupșenii și-au adus și ei contribuții în realizarea lucrării prin lemnărie, manoperă și transport.

     (Școlile din Lupșa,  în Lupșa aur și oameni, o comună din Țara Moților, coordonator  prof. univ. dr. Ioan Vlad,  vol ll, ed. Pastel, Brașov, 2006, pp-581-582)                      

02.01.2018
Oficiu Poștal
Oficiu Poștal

Oficiul   Poştal  al  comunei Lupşa   deserveşte locuitorii printr-un oficiant cu o normă de 0,75% ; un factor poștal pentru Valea Lupșii, Geamăna, Vința, Valea Șesii ; trei factori la Lupșa, care  deservește Lupșa centru și Lunca; un factor pentru Hădărău, Mănăstire și Curmătură și un factor la Mușca.

Activitatea acestei instituţii constă în: corespondenţă prezentată şi sosită, mandate poştale prezentate şi sosite, presă, încasări abonamente şi distribuire, achitare pensii, şomaj, prestaţii în convenţii, încasări abonamente TV și telefonie, operaţiuni alocaţii şcolari, telegrame.  Localităţile componente şi aparţinătoare ale comunei Lupşa aparţin de Oficiul poştal din oraşul Cîmpeni.

02.01.2018
Post de poliție
Post de poliție

Adresa: Com. Lupsa, Alba, Lupșa 517410

Telefon: 0258 769 103

01.26.2018
Farmacie
Farmacie

Comuna Lupșa beneficiaza de serviciile oferite de farmacia Geofarm.   Aceasta farmacie se remarcă prin profesionalism si amabilitate punand la dispoziție cetățenilor o paletă extinsă de produse și oferte avantajoase .

Adresă: Localitatea Lupsa, bl.35, ap.B, Judetul Alba

Telefon:0258775188

01.26.2018
Cabinet medical
Cabinet medical

Sistemul de sănătate este reprezentat de două dispensare  private (medic de familie), unul în localitatea Lupşa  şi unul în satul Muşca și un cabinet de stomatologie (medic stomatolog).

Nr.

Crt.

Denumire

Starea

Nr.cadre medicale existent

Nr.cadre med.

Necesar

Localitatea

( sat )

1.

Dispensar uman Lupşa

Foarte bună

3

5

Lupșa

3.

Cabinet stomatologic

Foarte bună

2

2

Lupșa

01.26.2018